Cursussen en Workshops

Specialistische cursus Individuele psychotherapie Kinder- en Jeugd en Systeemtherapie 

 Na deelname heeft de cursist kennis­genomen van de actuele en recente ontwikkelingen in de hulpverlening aan kinderen en jeugdigen. En is daarbij op de hoogte van de verschillende behandelmogelijkheden en systemische interventietechnieken. De cursist beschikt over voldoende kennis van de kinder- en jeugdpsychiatrische beelden, gezinssamenstellingen en ontwikkelingen. De cursist is daarnaast in staat een systemische context te creëren waarin ruimte is voor het doen van systemische interventies en deze te integreren in de psychotherapeutische behandeling van het aangemelde kind. De cursist kan samenwerken met netwerken rond het gezinssysteem, inclusief het netwerk van andere instellingen, en het systeemdenken in de eigen werksetting toepassen. En met andere instellingen rondom het kind en zijn gezin.

De cursus heeft een specialistisch karakter waarbij verbreding, verdieping en integratie plaatsvindt van eerdere opgedane kennis uit de basismodules(s). Aan het einde van de cursus kan de cursist vanuit het systeemtheoretisch referentiekader en de verschillende perspectieven, met gezinnen werken waarin het kind of de adolescent centraal staat. De cursist leert hoe individuele hulpvragen van het aangemelde kind worden verbonden met de gezinssituatie. Het biedt een model om de verbinding te maken tussen individuele psychotherapie (vanuit het cliënt-gerichte referentiekader) en het systeemtheoretische referentiekader. Binnen de kinder- en jeugdpsychotherapie hebben spel en verschillende non-verbale technieken een vanzelfsprekende plaats. Hierdoor is de verbinding met de systeemtherapie snel gelegd. Bij uitstek een ingang om pijnlijke thema’s, zoals hechtingsproblemen en pathologie te verminderen.

Voor de cursist zal voldoende gelegenheid zijn om casuïstiek uit de eigen praktijk en context in te brengen. Ervaringsgerichte oefeningen, rollenspel en videofeedback vormen een vast onderdeel van de cursus. Er wordt literatuur behandeld o.a. uit het Handboek Systeemtherapie en actuele artikelen rondom de verschillende thema’s.  De geschatte (extra) studietijd bedraagt drie uur per bijeenkomst. Naast de verplichte literatuur worden actuele ontwikkelingen in het werkveld nauw gevolgd zoals vakliteratuur, congressen, media e.d.

De docenten zijn Marianne Marissink, Mariëtte Robbe en Henriëtte van der Zee.

De cursus is onderdeel van de opleiding tot Systeemtherapeut bij de NVRG en als zodanig erkend onder nr. D20008. Accreditatie wordt aangevraagd bij FGzPT, het NIP Kinder- en Jeugdpsycholoog (K&J) / NVO en voor Orthopedagoog-Generalist (OG) en SKJ. Het is een specialistische module van 40 uur. De cursus is verder ook interessant als bij- en nascholing voor degenen die werken met kinder- en jeugd binnen de GGZ, Jeugdzorg en psychiatrie. Daarbij denkend aan systeemtherapeuten, systeemtherapeutische werkers, psychologen (GZ & KP, orthopedagogen, psychotherapeuten en psychiaters. Er zal onder meer aandacht zijn voor het kind en het gezin, de positionering van de systeemtherapeut en samenwerking met de verschillende disciplines.

Docenten: Marianne Marissink, Mariëtte Robbe en Henriëtte van der Zee.

De kosten bedragen € 1575,- incl. cursusmateriaal.

Cursusdagen: 6 en 20 november, 11 december 2021, 15 en 29 januari,  12 februari 2022

Locatie: Bredaseweg 59a, Terheijden (bij Breda). Er is voldoende parkeergelegenheid. De leslocatie beschikt over een goed werkend ventilatiesysteem en er is voldoende ruimte om afstand te houden. Verder zijn de richtlijnen van het RIVM van toepassing.

Informatie over de indeling en thema’s per sessie:

Marianne Marissink

tel. +31611322720

E-mail: info@marissinkpraktijk.nl

 

 

 

 

Scroll naar boven