Voor supervisie, leertherapie, opleiding en coaching

Traumabehandeling

EMDR (Eye Movement Desentization and Reprocessing)
is een therapie voor mensen die last blijven houden van de gevolgen van een schokkende ervaring zoals een verkeersongeval of een geweldsmisdrijf. Een groot deel van de getroffenen verwerken deze ervaring op eigen kracht. Bij anderen ontwikkelen zich psychische klachten. Vaak gaat het om zich opdringende herinneringen aan de schokkende gebeurtenis, waaronder angstwekkende beelden (herbelevingen, flashbacks) en nachtmerries. Men spreekt dan meestal van een post-traumatische stressstoornis (PTSS).  EMDR kan worden ingezet bij enkelvoudige maar ook bij complexe problematiek zoals bijvoorbeeld vroegkinderlijke traumatisering. De methodiek wordt dan ingebed in de psychotherapie. Dit aanbod bestaat zowel voor volwassenen als voor ( zeer jonge) kinderen en adolescenten.