Voor supervisie, leertherapie, opleiding en coaching

Partner- en relatietherapie

Wanneer partners in hun relatie tegen problemen oplopen waar zij zelf niet meer uit komen staan zij voor de keus om, ofwel de relatie te beëindigen, of hulp van buitenaf in te schakelen. In dat geval kan relatietherapie uitkomst bieden. Samen met beide partners brengt de therapeut de problemen in de relatie van het paar in kaart. Thema’s die in de relatietherapie vaak aan de orde komen zijn intimiteit, gehechtheid, verdraagzaamheid, seksualiteit, vertrouwen en communicatie. Persoonlijk tot je recht blijven komen binnen de gezamenlijkheid van je relatie komt doorgaans op de voorgrond te staan. Vervolgens wordt op zoek gegaan naar mogelijke oplossingen. Dit gebeurt doorgaans met gesprekken tijdens therapiesessies waaraan beide partners deelnemen. Afhankelijk van de klachten en problemen worden verschillende vormen van systeemtherapie ingezet. Er wordt gebruik gemaakt van EFT interventies of (cognitieve) gedragstherapeutische elementen. Ook kan de mogelijkheid van schemagerichte en oplossingsgerichte therapie geboden worden. Tevens kan het behandelaanbod gericht zijn op het vergroten van de effectiviteit van de onderlinge communicatie.

De relatietherapeut biedt geen kant en klare oplossingen. Beide partners zullen energie moeten steken in zichzelf en hun relatie om de relatietherapie te laten slagen. Relatie therapie kan betekenen dat er groei is in de relatie maar kan ook resulteren in een ontvlechting.