Voor supervisie, leertherapie, opleiding en coaching

Kinder- en Jeugdpsychotherapie

Kindertherapie is een laagdrempelige en kortdurende vorm van therapie, speciaal ontwikkeld voor kinderen en jongeren van 6 -18 jaar. In deze therapie staat het kind met zijn of haar klacht centraal. De problemen en klachten van kinderen en jongeren zijn uiteenlopend van aard. Soms zijn klachten naar binnen gericht, bijvoorbeeld als een kind angstig is of veel piekert. Andere klachten manifesteren zich in de relatie met anderen, bijvoorbeeld agressief gedrag. Complexe relaties en ervaringen met ouders, broers en zussen kunnen een kind zodanig emotioneel belasten dat het vastloopt in de ontwikkeling. De therapeut zoekt samen met het kind naar hulpbronnen en oplossingen. Belangrijk hierbij is respect voor- en vertrouwen in het kind. De therapie richt zich op de binnenwereld van het kind, maar ook op de plek in het gezin en de relaties met de buitenwereld.
Het doel van de therapie is dat het kind controle krijgt over datgene waar het last van heeft en ontdekt dat er keuzemogelijkheden zijn. Het kind leert te vertrouwen op de eigen kracht. De uiteindelijke bedoeling is dat het kind zich weer vrij kan ontwikkelen en zich gelukkiger, blijer en fijner voelt.
In de therapie wordt gebruik gemaakt van verschillende geïntegreerde behandelmodellen:

  • stress model, gericht op de balans tussen draagkracht en draaglast
  • gedragsmodel, gericht op het aan of afleren van gedrag
  • cognitief model, gericht op de gedachten en gevoelens van het kind
  • systemisch model, gericht op communicatie en loyaliteit van het kind binnen de systemen/relaties (familie, school, vrienden)
  • psychoanalytisch model, gericht op onverwerkte zaken, nare ervaringen en trauma’s uit het verleden van het kind.

Er wordt gewerkt met interventietechnieken als gesprekstechnieken, ontspanningsoefeningen, metaforen, lichaamswerk, visualisaties, therapeutische (kaart)spellen, creatieve werkvormen, oplossingsgerichte technieken en soms ook met meegebracht materiaal van het kind.
Vaak wordt een combinatie van praten en spel gebruikt. Kinderen tot twaalf jaar worden meestal behandeld in een spelkamer. Hier kan het kind allerlei spelmaterialen gebruiken om zich te uiten. Jongeren zitten vaker in een gesprekskamer.
Ouderbegeleiding kan worden gedaan in het kader van individuele therapie van het kind (ouder-kind) of bij begeleiding in de thuissituatie (pedagogische ondersteuning).