Voor supervisie, leertherapie, opleiding en coaching

Individuele psychotherapie

Individuele psychotherapie is geïndiceerd wanneer bijvoorbeeld angsten, stemmingsklachten of andere psychische problemen het dagelijks functioneren belemmeren. Het doel van de therapie is een proces in gang zetten dat tot positieve veranderingen leidt. Tijdens de intake worden de klachten en wensen ten aanzien van de behandeling geïnventariseerd en wordt de diagnose gesteld. Daarna wordt in overleg met de cliënt een behandelovereenkomst gemaakt. Hierin staat vermeld op welke manier aan de doelen zal worden gewerkt.

Afhankelijk van de klachten en problemen wordt gewerkt met cliëntgerichte therapie, (cognitieve) gedragstherapie, systeemtherapie, individuele EFT of EMDR.

Indien gewenst of noodzakelijk kunnen bij individuele therapie de partner of ouders bij de behandeling betrokken worden. Deze blijven dan op de hoogte van de vorderingen in de behandeling en kunnen hun bijdrage leveren in het veranderingsproces.