Voor supervisie, leertherapie, opleiding en coaching

Collega’s

 

Marianne Marissink
Marianne Marissink
 is psychotherapeut, systeemtherapeut en practitioner EMDR. Zij behandelt kinderen, adolescenten, gezinnen en individuele volwassenen. Verder is ze supervisor, opleider en leertherapeut voor de NVRG, NVP en VKJP. Ook geeft ze supervisie en leertherapie aan collega’s in opleiding voor de postacademische opleiding Psychotherapie, GZ-psycholoog en Klinisch psycholoog. Voor de NVRG verzorgt ze de specialistische opleiding systeemtherapie in de Kinder- en Jeugdhulpverlening en geaccrediteerde bij- en nascholings-cursussen. Inschrijving in het Big-register van Psychotherapeuten nr. 89047835416.
 Lid van de NVRG, LVVP, VKJP, NVP,VEN,VVcEP.
 Sofie Talboom
Sofie Talboom 
is cliëntgericht-experiëntiëel psychotherapeute, systeemtherapeute en Emotion Focused psychotherapeute. Ze doet voornamelijk individuele psychotherapie met volwassenen vanaf 18 jaar. Volgend jaar zal zij toetreden tot de staf van de opleiding Emotion-Focused Therapie (EFT) aan de FMS te Turnhout.  Ze is werkend lid van de Vlaamse Vereniging Cliëntgericht-Experiëntiële Psychotherapie en Counseling (VVCEPC), ingeschreven in het BIG register in  Nederland (nr 49908634416) en ingeschreven op de lijst van de erkende psychologen bijgehouden door de psychologencommissie in België (erkenningsnummer 762105163)
 Wilma Mekes Leonie van Roozendaal is klinisch psycholoog en psychotherapeut. Ze behandelt infants, kinderen, adolescenten en individuele volwassenen. In het verleden was ze in opleiding tot klinisch psycholoog bij een topklinisch opleidingsziekenhuis. De afgelopen jaren werkte ze in een GGZ-instelling. Leonie is tevens werkzaam in een praktijk voor kinder en jeugdpsychologie in Breda. Inschrijvingen in het Big register van Psychotherapeuten nr. 69913429416 en in het Big register vanKlinisch psychologen nr. 49913429425. Lid van de NVGzP en LVVP.