Voor supervisie, leertherapie, opleiding en coaching

Verwijzers

Aanwijzing voor de verwijsbrief van de huisarts

Aanmelding

 • Er moet sprake zijn van een (vermoeden van een) psychische stoornis.
 • Psychische klachten waarbij geen sprake is van een psychische stoornis worden behandeld door de huisarts, eventueel met ondersteuning van een POH-GGZ, of bijvoorbeeld door het maatschappelijk werk.
 • De psychische stoornis (of het vermoeden) vermeldt u in de verwijsbrief.  Dat hoeft niet met een DSM-IV code, het mag wel.
 • U maakt de inschatting, net als voorheen, of de patiënt het beste geholpen kan worden in de  generalistische GGZ (vroeger 1e lijn) of de gespecialiseerde GGZ (vroeger 2e lijn) en verwijst naar de betreffende zorgaanbieder.
 • Voor de basis GGZ hoeft u geen indicatie voor de zorgzwaarte te geven. U hoeft als huisarts dus niet aan te geven of een patiënt een kort, middel, intensief of chronisch traject in de GGZ nodig heeft. Die inschatting wordt door de zorgverlener in de basis GGZ gemaakt.

Verwijsbrief

 • Datum van verwijzing
 • NAW-gegevens patiënt
 • Uw eigen AGB code
 • Handtekening en/of stempel van de praktijk
 • Naam van de hulpverlener naar wie u verwijst
 • Verplichte vermelding: Er is een (vermoeden van) een psychische (DSM- IV) stoornis. (U hoeft geen DSM code te vermelden)
 • Vermelden Generalistische basis-ggz dan wel Gespecialiseerde-ggz, afhankelijk van uw inschatting van de ernst van het probleem.