Voor supervisie, leertherapie, opleiding en coaching

Vergoeding

Vanaf 1 januari 2015 worden de kosten voor de psychologische zorgverlening GGZ voor de leeftijdsgroep tot 18 jaar vergoed door de gemeente. U heeft daarvoor een verwijzing van de huisarts nodig. U kunt ook via het Centrum voor Jeugd- en Gezin een z.g. Beschikking aanvragen.

De huisarts verwijst afhankelijk van de klacht voor:
Psychologische zorg in de Generalistische Basis- GGZ (Kortdurende,  probleemgerichte psychologische hulpverlening m.b.v. specifieke behandelmethoden, EMDR en therapeutische deeltechnieken, gericht op actuele problemen en gedragsverandering).
Psychologische zorg in de Specialistische-GGZ  (langer durend met als doel psychische klachten en problemen te laten verdwijnen of aanzienlijk te verminderen)